Preview

Russian Law Journal

Advanced search

The ‘Golden Age of Legislation’ in Finland 1863–79: Judicial Reforms in a Societal Context

https://doi.org/10.17589/2309-8678-2014-2-4-63-77

Full Text:

Abstract

Finland was part of Russia’s multi-national empire from 1809–1917. This period of autonomy witnessed several different phases. The phase that started from the ascent of Alexander II to the throne and ended some decades later is known as the ‘Golden Age of Legislation.’ The Finnish Diet could convene from 1863 after a moratorium of a half a Century. This dynamic period witnessed a huge amount of legislative changes. Legislative structures typical to Estate society were dismantled and a legislative basis suitable for a capitalist economy was established. There were not only changes in private law; major changes were also made in other fields of law. For example, principles of criminal law were discussed in the Diet of 1863–64, and changes that modernized and made criminal punishments were enacted in 1866 even though a total reform of the Criminal Code was not realized before 1889. It is important to put these reforms in a societal context. These reforms can be explained by connecting them to the changing power structures of the Empire. Alexander II’s policy aimed at modernizing society and he set about doing this by maintaining an autocratic rule. This allowed Finland to carry out societal reforms; reforms which served the interests of a new commercial class recruited partly from the nobility and partly from the bourgeoisie. In comparison, it is clear that Finnish reforms and Russian reforms of 1864 had a common societal basis in their aim of serving the interests of the economy. However, this led to legal reforms in different fields of law reflecting the economic, societal and political conditions in Finland and in the Empire.

About the Author

Jukka Kekkonen
Professor of Legal History and Roman Law at University of Helsinki (Linnankatu 5 D 24, Helsinki, 00160, Finland)
Finland


References

1. Backman, Eero. 1 Rikoslaki ja yhteiskunta (Suomalainen Lakimiesyhdistys 1977).

2. Blomstedt, Yrjö. A Historical Background of the Finnish Legal System, in The Finnish Legal System 8–23 (Union of Finnish Lawyers Publishing Company 1966).

3. Blomstedt, Yrjö. Rikoslakireformin ensimmäiset vaiheet vuoden 1866 osittaisuudistuksiin saakka (= 59 Historiallinen Arkisto) (Suomen Historiallinen Seura 1964).

4. Carr, Raymond. Modern Spain, 1875–1980 61–62 (Oxford University Press 1980).

5. Juntunen, Alpo. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa (Siirtolaisuusinstituutti 1983).

6. Jussila, Osmo. Maakunnasta valtioksi: Suomen valtion synty (Werner Söderström Osakeyhtiö 1987).

7. Jussila, Osmo. Suomen perustuslait venäläisten ja suomalaisten tulkintojen mukaan, 1808–63 (= 77 Historiallisia tutkimuksia) (Suomen Historiallinen Seura 1969).

8. Kekkonen, Jukka, & Ylikangas, Heikki. Vapausrangaistuksen valtakausi: Nykyisen seuraamusjärjestelmän historiallinen tausta (Helsingin yliopisto 1982).

9. Kekkonen, Jukka. Autonomian ajan rikosoikeus, in Suomen oikeushistorian pääpiirteet: Sukuvallasta moderniin oikeuteen 258–69 (Pia Letto-Vanamo, ed.) (Gaudeamus 1991).

10. Kekkonen, Jukka. Chapter IV. The Long and Peculiar History Without Death Penalty in Finland, in Beyond Death Penalty: Reflections on Punishment 45–61 (Hans Nelen & Jacques Claessen, eds.) (Intersentia 2012).

11. Kekkonen, Jukka. Judicial Repression during and after Finnish (1918) and Spanish (1936–39) Civil Wars: A Comparative Analysis, in Justice in Wartime and Revolutions: Europe, 1795–1950 / Justice en temps de guerre et révolutions: Europe, 1795–1950 (= 6 Justice & Society) 68–81 (Margo de Koster et al., eds.) (Archives générales du Royaume 2012).

12. Kekkonen, Jukka. Laillisuuden haaksirikko: Rikosoikeudenkäyttö Suomessa vuonna 1918 Lakimiesliiton Kustannus 1991).

13. Kekkonen, Jukka. Merkantilismista liberalismiin: Oikeushistoriallinen tutkimus elinkeinovapauden toteuttamisesta Suomessa 1863–79 24–26, 105–54, 310–41 and passim (Suomalainen Lakimiesyhdistys 1987).

14. Kekkonen, Jukka. Metsälainsäädännön murros 1800-luvun puolivälissä. Taistelua valtiovallasta, in Oikeutta ja historiaa: Heikki Ylikankaan 50-vuotisjuhlakirja 89–108 (Werner Söderström Osakeyhtiö 1987).

15. Kekkonen, Jukka. Mitä on kontekstuaalinen oikeushistoria? 6–21 (Helsingin Yliopisto 2013).

16. Kekkonen, Jukka. Oikeudellisen muutoksen tutkimisesta – minun metodini, in Minun metodini 131–150 (Juha Häyhä, ed.) (Werner Söderström Osakeyhtiö 1997).

17. Kekkonen, Jukka. Reforms and Attempts to Reform Civil Procedure in Nineteenth Century Finland, in The Law’s Delay: Essays on Undue Delay in Civil Litigation (= 47 Ius Commune Europaeum) 171–79 (Remco van Rhee, ed.) (Intersentia 2004).Jukka Kekkonen 77

18. Kekkonen, Jukka. Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja 36–43 (Helsingin Yliopisto 1999).

19. Kekkonen, Jukka. The Main Trends in Finnish Legal History during the Period of Autonomy, in Finland and Poland in the Russian Empire: A Comparative Study 112–14 (Michael Branch et al., eds.) (School of Slavonic and East European Studies, University of London 1995).

20. Kekkonen, Jukka. Wiipurin Itä-Suomen hovioikeus, 1839–1989 (Kustannuskiila 1992).

21. Klami, Hannu T. Oikeustaistelijat: Suomen oikeustiede Venäjän vallan aikana 49, 73–81 (Werner Söderström Osakeyhtiö 1977).

22. Kotkas, Toomas. Suosiosta ja armosta. Tutkimus armahdusoikeuden historiasta autonomian ajan Suomessa (Suomalainen Lakimiesyhdistys 2003).

23. Lappi-Seppälä, Tapio. Penal Policy in Scandinavia, 36(1) Crime and Justice 217–95 (2007).

24. Lappi-Seppälä, Tapio. Teilipyörästä terapiaan: Piirteitä rangaistusjärjestelmän historiasta 126–28 (Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston julkaisu 1982).

25. Nousiainen, Kevät. Prosessin herruus (Suomalainen Lakimiesyhdistys 1993).

26. Pihlajamäki, Heikki. Evidence, Crime, and the Legal Profession: The Emergence of Free Evaluation of Evidence in the Finnish Nineteenth-Century Criminal Procedure (Lund 1997).

27. Pratt, John. Contrasts in Punishment: An Explanation of Anglophone Excess and Nordic Exceptionalism (Routledge 2013).

28. Savolainen, Raimo. Suosikkisenaattorit. Venäjän keisarin suosio suomalaisten senaattoreiden menestyksen perustana 1809–92 (= 14 Hallintohistoriallisia tutkimuksia) (Hallintohistoriakomitea 1994).

29. Tyynilä, Markku. Valtiosäännön ja keskeisten valtioelinten historiaa, in Suomen oikeushistorian pääpiirteet: Sukuvallasta moderniin oikeuteen 129–49 (Pia LettoVanamo, ed.) (Gaudeamus 1991).

30. Ukkonen, Jyrki. Kuinka porvarillinen tuomioistuinlaitos omaksuttiin yksinvaltaiselle Venäjälle? Progradutukimus (Helsingin yliopisto 2002).

31. Wisenhunt, William B. In Search of Legality: Mikhail M. Speranskii and the Codification of Russian Law (Columbia University Press 2001).

32. Ylikangas, Heikki. Käännekohdat Suomen historiassa: Pohdiskeluja kehityslinjoista ja niiden muutoksista uudella ajalla 103–12, 135–160 (Werner Söderström Osakeyhtiö 1986).

33. Ylikangas, Heikki. Miksi oikeus muuttuu? Laki ja oikeus historiallisen kehityksen osana 164–65 (Werner Söderström Osakeyhtiö 1983).


For citation:


Kekkonen J. The ‘Golden Age of Legislation’ in Finland 1863–79: Judicial Reforms in a Societal Context. Russian Law Journal. 2014;2(4):63-77. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2014-2-4-63-77

Views: 2473


ISSN 2309-8678 (Print)
ISSN 2312-3605 (Online)
X