Preview

Russian Law Journal

Advanced search

The Impact of the Russian Civil Judicial Proceedings Act of 1864 on the Polish Civil Proceedings

https://doi.org/10.17589/2309-8678-2014-2-4-78-90

Full Text:

Abstract

This paper describes the influence, which had already been exerted, and which is still exerted by the Russian Civil Judicial Proceedings Act of November 20, 1864 (CJPA) on the Polish civil proceedings. First, the authors present the history of CJPA’s presence in the Polish territories. Next, they discuss the general significance of this act and its solutions for the process of shaping the Polish civil procedure in the interwar period. Finally, they present selected examples of the regulations and solutions that demonstrate the CJPA’s impact on the Polish civil proceedings. The authors conclude that CJPA exerted a minor impact on the pre-war and present Polish procedural regulations in comparison to the other codes, i.e. the Austrian and German codes. Even today, however, one can find in the Polish Code of Civil Procedure some provisions patterned after the CJPA.

About the Authors

Piotr Rylski
University of Warsaw
Poland
Associate Professor at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (26/28 Krakowskie Przedmieście str., Warsaw, 00-927, Poland)


Karol Weitz
University of Warsaw
Poland
Professor at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (26/28 Krakowskie Przedmieście str., Warsaw, 00-927, Poland)


References

1. & 2 Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem passim (Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1928) (reprint).

2. Allerhand, Maurycy. Umorzenie zawieszonego procesu, 1934(10–11) Głos Prawa 608–10.

3. Bardzki, Atanazy. Nowe dowody w sprawach cywilnych w II-ej instancji według rosyjskiej ustawy postępowania cywilnego, 4(3) Palestra 103 (1927).

4. Bendetson, Witold. O kasacji według kodeksu postępowania cywilnego, 10(1–2) Palestra 26–28 (1933).

5. Broniewicz, Witold. Kształtowanie się nowożytnego europejskiego kontynentalnego prawa postępowania cywilnego a prawo polskie, in Związki prawa polskiego z prawem niemieckim 55 ff. (Agnieszka Liszewska & Krzysztof Skotnicki, eds.) (Uniwersytet Łódzki 2006).

6. E.D., Nowelizacja przepisów o sądach polubownych, 1926(2) Przegląd Prawa Handlowego.

7. Ereciński, Tadeusz. Znaczenie francuskiego Code de procédure z 1806 r. dla rozwoju procesu cywilnego w Polsce, 57(2) Czasopismo Prawno-Historyczne 133 ff., 139 (2005).

8. Fierich, Franciszek X. Strony i ich zastępcy, in 1 & 2 Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem 67 (Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1928) (reprint).

9. Fierich, Franciszek X., et al. Polska procedura cywilna, 1917–19 Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 108 ff. Główne zasady polskiej procedury cywilnej, pt. I, 2(4) Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego 1 ff. (1917); pt. II, 3(1) Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego 3 ff. (1918).

10. Goldstein, Stanisław. Uwagi do projektu kodeksu postępowania cywilnego, 6(10–11) Palestra 433–34, 438–39 (1929).

11. Grodziski, Stanisław. Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego, 1992(1–4) Kwartalnik Prawa Prywatnego 14–15, fns. 18, 22.

12. Jan J. Litauer, Z prac przygotowawczych do polskiego kodeksu procedury cywilnej.

13. Wyrok zaoczny, 4(3) Palestra 97, 99 (1927).

14. Jodłowski, Jerzy. Nowe drogi polskiego procesu cywilnego. Założenia ideologiczne reformy postępowania cywilnego 11 ff. (Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości 1961).

15. Kann, Richard. Die polnische Zivilprozessordnung. Erster Hauptteil: Streitverfahren nebst Einführungsverordnung V (Heymann 1933).

16. Konic, Henryk. Najnowsze zmiany proceduralne, 1914(29) Gazeta Sądowa

17. Warszawska 425 ff., (30) 439 ff., (31) 453 ff., (32) 469 ff., (33) 477 ff., (34) 486 ff., (35) 494 ff., (36) 502 ff., (37) 511 ff., (38) 522 ff.

18. Konic, Henryk. Uproszczone postępowanie sądowe oraz nowe zmiany proceduralne, 1891(32) Gazeta Sądowa Warszawska 501, (33) 518 ff.

19. Litauer, Jan J. Polska procedura cywilna. Projekty uchwalone przez Komisję Kodyfikacyjna. Uzasadnienie ogólne i tekst projektów 6–7 (Bibljoteka Prawnicza 1930).

20. Litauer, Jan J. Tytuł o dowodach, in Jan J. Litauer, Polska procedura cywilna. Projekty uchwalone przez Komisję Kodyfikacyjna. Uzasadnienie ogólne i tekst projektów 291–92 (Bibljoteka Prawnicza 1930).

21. Mikuszewski, Władysław. Ograniczenia dopuszczalności dowodu ze świadków w prawie polskim 6–7 (Towarzystwo Naukowe 1938).

22. Miszewski, Wacław, in Ustawa postępowania sądowego cywilnego III (Wacław Miszewski et al., eds.) (F. Hoesick 1926).

23. Miszewski, Wacław. Polski kodeks postępowania cywilnego a procedura cywilna rosyjska, 1931(2) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 112–14, 121.

24. Okolski, Antoni. Krótki rys postępowania sądowego cywilnego podług Ustawy z d. 20 listopada 1864 r. i Postanowienia o wprowadzeniu reformy sądowej w królestwie

25. Polskiem z d. 19 lutego 1875 r., 1875(52) Gazeta Sądowa Warszawska 409–12, 1876(1) 1 ff., (2) 9 ff.

26. Płaza, Stanisław. 2 Historia prawa w Polsce na tle porównawczym 34–36 (Księgarnia Akademicka 1998).

27. Polkowski, Adam. Die polnische Zivilprozessordnung von 1930/33. Unter Berücksichtigung des deutschen, österreichischen, russischen und französischen Rechts (= 396 Rechtshistorische Reihe) (Peter Lang 2009). Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego

28. (Krystian Markiewicz & Andrzej Torbus, eds.) (C.H. Beck 2014).

29. Rotwand, Bolesław. Udział osób trzecich w procesie cywilnym, 1888(15) Gazeta Sądowa Warszawska 257 ff.RUSSIAN LAW JOURNAL Volume II (2014) Issue 4 90

30. Rylski, Piotr. Udział osób trzecich w procesie cywilnym– perspektywa kodyfikacyjna, in Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego127–31, 149–53 (Krystian Markiewicz & Andrzej Torbus, eds.) (C.H. Beck 2014).

31. Sądowe postępowanie cywilne. Opracowano na podstawie wykładów pp. Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego oraz ustawy postępowania cywilnego 30–31 (Uniwersytet Warszawski 1926).

32. Umieniecki, Adam. Trudności, przewidywane przy stosowaniu nowej procedury cywilnej, 1875(50) Gazeta Sądowa Warszawska 394 ff., (51) 403 ff., (52) 411 ff.

33. Waligórski, Marjan. Środki odwoławcze kodeksu postępowania cywilnego w oświetleniu materiałów Komisji Kodyfikacyjnej, 1933(10) Nowy Proces Cywilny 306, (12) 371, (16) 492.

34. Waśkowski, Eugeniusz. O kodeksie postępowania cywilnego (c.d.), 9(1–2) Palestra 1 ff. (1932).

35. Weitz, Karol. Die Bedeutung der Rezeption für die Entwicklung des polnischen Zivilprozessrechts, 2010(27) Ritsumeikan Law Review 141–43, 146 ff.

36. Weitz, Karol. Die Entwicklung des polnischen Zivilprozessrechts nach der politischen Wende im Jahre 1989, 11 Zeitschrift für Zivilprozess International: Jahrbuch des Internationalen Zivilverfahrensrechts 89 ff. (2006).

37. Weitz, Karol. Reformen des Zivilprozessrechts in der dritten polnischen Republik, in Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende 189 ff. (Thomas Sutter-Somm & Viktoria Harsági, eds.) (Schulthess 2012).


Review

For citation:


Rylski P., Weitz K. The Impact of the Russian Civil Judicial Proceedings Act of 1864 on the Polish Civil Proceedings. Russian Law Journal. 2014;2(4):78-90. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2014-2-4-78-90

Views: 1983


ISSN 2309-8678 (Print)
ISSN 2312-3605 (Online)